La Casa Gran

2 Desembre, 2007 barrisants 0

Que l’urbanisme influeix a la vida dels barris i a la socialització dels seus habitants és un fet inqüestionable. Tot i que la metropoli tendeixi […]