Marxa Educativa

El proper 18 de Novembre (Dia Universal dels drets de l’Infancia) un conjunt d’associacions i federacions educatives de Barcelona (que representen prop de 20.000 persones entre educadors i educadores voluntaris i voluntàries, infants i joves, mares i pares, agrupats en gairebé 200 entitats) han convocat la Marxa Educativa.

La Marxa, que es farà des de la plaça Universitat a la plaça Catalunya de Barcelona, vol reivindicar el paper que tenen els agrupaments escoltes, centres d´esplai i moviments infantils i juvenils de la ciutat en la construcció de la vertebració social de la ciutat. Aquesta reivindicació de l´associonisme educatiu barceloní es concreta en tres demandes: més reconeixement, més finançament i més espais.

Són moltes les entitats que, fent una feina absolutament voluntaria i sense ànim de lucre, troben molts problemes per seguir endavant. Sense anar més lluny als nostres propis barris, i en diverses ocasions, això ha quedat de manifest. Com en el procés que va portar fa uns anys a l’aparició de la Taula de Joves, reclamant espais per aquest ampli segment de població oblidat per les administracions. Ara fa un temps una entitat infantil i juvenil com l’esplai Turons per culpa dels interessos immobiliaris, també es va trobar al carrer, sense un local on poder desenvolupar les seves activitats

Entre les entitats promotores podem trobar:

Acció Escolta de Catalunya, Centre Marista d´Escoltes, Centre Passatge, Escoltes Catalans, Esplais Catalans-Esplac, Federació Catalana de l´Esplai, Federació de Centres Juvenils Don Bosco, Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, Moviment de Centres d´Esplai Cristians, Moviment Infantil i Juvenil d´Acció Catòlica, Secretariat de Joves La Salle, Consell de la Joventut d´Horta-Guinardó, Coordinadora Infantil i Juvenil de l´Eixample, Joves de la Marina, Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts, taula de Joves del districte de Sant Andreu.

Manifest de la Marxa Educativa de les associacions i federacions educatives de Barcelona

En el marc del Dia Universal dels Drets de la Infància, les Associacions i Federacions educatives de Barcelona ens unim en la Marxa Educativa amb l´objectiu de reivindicar el paper que tenim els agrupaments escoltes, centres d´esplai i moviments infantils i juvenils en la construcció de la vertebració social de la ciutat. A Barcelona som prop de 20.000 persones entre educadors i educadores voluntaris, infants i joves, mares i pares, agrupades en gairebé 200 entitats, les quals treballem pel desenvolupament i la construcció d´una societat més democràtica.

La infància i la joventut són etapes molt importants en la formació de la persona. És en el si de les nostres entitats on s´ofereix a infants i joves l´espai de convivència necessari per tal que puguin créixer i desenvolupar-se com a persones autònomes, conscients, responsables i compromeses amb el seu entorn.

Entenem l´associacionisme educatiu com una eina complementària en el conjunt d´agents educatius, tots ells necessaris per ajudar infants i joves a fer front als reptes i canvis socials. Cal un treball conjunt en l´àmbit de l´educació on existeixi coordinació entre els diferents ens educatius. És per això que cal fomentar l´educació no formal donant-li el valor que es mereix, garantint el bon funcionament de les entitats i el reconeixement de la tasca educativa que des de fa cent anys duem a terme a la nostra ciutat: una tasca de gran valor social que fomenta la participació.

Les entitats que conformem l´associacionisme educatiu de la ciutat prenem el compromís i la voluntat de desenvolupar un treball constant en l´educació d´infants i joves. Per facilitar i garantir la qualitat de la tasca que fem és necessari un major reconeixement i una millora dels recursos econòmics i d´espais.

Per aquest compromís que tenim vers el treball de l´educació a la ciutat, les entitats que formem l´associacionisme educatiu demanem a l´Ajuntament de Barcelona i a la resta d´administracions i institucions:

Reconeixement: Cal augmentar el reconeixement de les entitats d´educació en el lleure tant per la tasca educativa que desenvolupem, com pel treball en valors, el foment de la participació i el desenvolupament d´una democràcia activa. El reconeixement que demanem passa per poder participar activament en la definició de les polítiques educatives de les quals som objecte directe, així com pel reconeixement d´una societat que valori la tasca educativa que duem a terme els monitors i monitores, els i les caps escoltes, els animadors i animadores… Volem una formació gratuïta i continuada; obtenir avantatges en l´ús de transports públics i en l´accés a espais culturals, que es promogui constantment l´associacionisme educatiu, etc.

Finançament: Cal garantir el finançament públic de les entitats mitjançant l´augment dels recursos econòmics que s´hi destinen, sobretot des dels districtes. Alhora, és del tot indispensable reduir les gestions i facilitar la burocràcia que han de realitzar les entitats. Cal ampliar i millorar l´atorgament de beques a infants i joves, no només per a l´estiu sinó també per a la resta de l´activitat anual.

Espais: Cal millorar i dignificar els espais en els quals les entitats desenvolupem la nostra activitat educativa. Aquests han d´estar adaptats a les nostres necessitats garantint la diversitat de sales necessària, l´existència d´espais oberts, la flexibilitat horària i la llibertat d´accés. També sol·licitem, a partir d´un diàleg continuat que permeti garantir la qualitat de la nostra tasca educativa, un pacte per a l´ús d´espais públics municipals que afavoreixi l´accés a les escoles i l´ús de la resta d´equipaments.

Finalment, és necessari que els mitjans de comunicació de la ciutat es facin ressò de les activitats que duem a terme des de l´associacionisme educatiu, ja sigui mitjançant la publicació de notícies en les quals siguem protagonistes, com mantenint espais regulars en els quals puguem donar a conèixer les diferents propostes i activitats que realitzem i per visualitzar així una joventut compromesa i participativa.