Urbanisme…. especulació!

Els últims dies la premsa ha publicat la noticia de la compra per part de l’Ajuntament de Barcelona del que quedava de l’antiga fàbrica Fabra i Coats de Sant Andreu i que fins fa poc encara funcionava com una petita industria hereva de la gran factoria tèxtil d’altres temps. L’operació de compra s’ha fet a una companyia immobiliària que a la vegada ja l’havia adquirit als propietaris de Can Fabra pocs mesos enrera. Com a resultat l’Ajuntament ha pagat 25 milions  d’euros més dels que va pagar l’immobiliària.

També s’han publicat moltes informacions sobre els desnonaments a les petites industries que estan ubicades dins del complex de Can Ricart al Poble Nou. Aquí els propietaris dels terrenys volen tirar endavant un dels molts "projectes" del  meravellós districte 22@ que l’Ajuntament ha autoritzat sense tenir en compte  les demandes veïnals,  les necessitats dels petits industrials que encara hi resten i el valor històric que  aquesta antiga fàbrica (de mitjans del segle 19) té, com a referent arquitectònic de la revolució industrial barcelonina.

Del que quasi no se n’ha parlat és de l’enderroc de la fabrica Bayer del carrer París, en ple eixample, que la multinacional alemanya s’ha venut a una gran immobiliària per la construcció d’habitatges d’alt estanding. Ni la premsa ni l’Ajuntament s’han manifestat.

Tot això ens porta a pensar que a la Bordeta i per l’afer de l’operació de Can Batlló amb un projecte de reurbanització aprovat des del Juny del 2002, la força de l’especulació, els tripijocs de la propietat i l’inoperància municipal, ens seguirem quedant sense espais verds, equipaments i serveis per molt de temps.