L’Ajuntament gasta prop de dotze milions d’euros en publicitat

Segons el que ha informat el regidor José Cuervo, que té al seu càrrec la Comissió de Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial, la despesa en publicitat de l’Ajuntament va arribar, segons la liquidació provisional a 31 de desembre de 2006, fins als 11.785.000 euros, quasi 7 milions més del pressupostat, que era d’uns 4,9 milions d’euros. La proximitat de les eleccions municipals i el fet de que moltes ciutadanes de Barcelona demostressin desconèixer la nova figura que ocupava el lloc de l’alcaldia, en enquestes realitzades el passat setembre, sembla que han fet incrementar les despeses públiques en promocionar tant la seva figura com la d’aquesta institució.