El Centre Social Can Vies: afectat per una operació immobiliària vinculada al traçat del TAV

L’arribada del Tren d’Alta Velocitat a Barcelona ha estat l’excusa per iniciar la demanda de desallotjament del centre social Can Vies. Fa 10 anys que s’ocupà aquest espai, i des d’aleshores, ha estat un punt de trobada de diferents col·lectius i persones que han desenvolupat projectes de creació social alternativa i d’intervenció política assembleària.

La demanda contra Can Vies per part de l‘empresa legalment propietària -Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona, FMB-, propietat en un 50% de l’Ajuntament de Barcelona, respon més a un projecte especulatiu i a la voluntat de desallotjar un espai que alberga un projecte polític, social i cultural de referència al barri, que a les necessitats reals originades pel pas del TAV.

Les finques afectades van del número 40, actual part del CSA Can Vies, fins el número 48. Les finques adjacents al CSA han entrat ja a negociar les expropiacions, i dues d’elles ja tenen part dels patis ocupats per les obres. Damunt d’aquestes s’hi construeix un edifici de quatre plantes en línia amb la nova construcció de l’antic Centre Catòlic. A la part adjacent al mur del calaix s’hi trobarà una rampa d’accés al calaix i a la zona ajardinada.

Per tant, Can Vies no es troba afectada per res necessàriament i és perfectament conservable. Aquest és l’objectiu de la recent inaugurada campanya “El barri vol Can Vies”, impulsada per l’Assembla de Barri de Sants, conjuntament amb altres entitats de Barcelona. Es reclama aturar la demanda de Can Vies i lluitar per la permanència del projecte autogestionari, així com el canvi en el traçat urbanístic per a respectar l’edifici de Can Vies i els habitatges afectats dels carrers Riera de Tena, Burgos i Jocs Florals, ja que la seva destrucció és una mesura política i lucrativa, no pas tècnica.

A la vegada, la campanya manifestarà el rebuig al Pla de remodelació del barri a l’entorn de les obres de l’arribada del TAV, un pla que consideren que té un caire clarament especulatiu i destrueix l’estructura històrica del barri, així com la seva composició social.