Visita al Museu d’Història de les Migracions de Catalunya.

 Les migracions són una constant de la història. Al llarg de milers d’anys l’home ha hagut d’aprendre, arreu del planeta la difícil lliçó del respecte a la diferència entre iguals. Les migracions són el resultat de la voluntat de progrés social i personal. Catalunya no és una excepció.
Històricament ha estat una societat d’acollida. Terra de pas entre nord i sud, el seu territori, les seves institucions, ciutats, llengua i cultura s’han enriquit al llarg dels segles amb les successives incorporacions de generacions de nous ciutadans en un procés d’interculturalitat remarcable.
El darrer segle ha estat especialment ric en evidències d’aquesta trajectòria. Només entre els anys de 1950 i 1970 varen arribar prop de 1,4 milions de nous ciutadans a Catalunya. Però això és només un petit exemple de l’esforç, el sacrifici, la il·lusió i també la solidaritat protagonitzada pels qui varen viure en cada moment de la història de Catalunya el fet migratori. Un fet que hauria de ser estudiat i reivindicat com un exemple de tenacitat col·lectiva.
Conèixer la nostra història ens aproxima a la comprensió de la nostra realitat, des del Col·lectiu de Migracions us convidem a participar en aquesta sortida com a presentació de la nostra activitat de reflexió i recerca al nostre barri.

Us esperem !!!
Per a mes informació, telèfon. 654 96 12 57

Col·lectiu de Migracions de l’Assemblea de Barri de Sants