La Torre Malàia

Encara que fora del terreny estricte de la Bordeta, la nostra petita pàtria, i mentre esperem notícies sobre Can Batlló (l’arribada de l’AVE i Can batlló ja semblen llegendes urbanes) volem parlar avui d’una altra animalada urbanística a Sants. En concret al carrer Sant Antoni on volen construir el que els veïns ja anomenen la Torre Malàia.

Però anem a pams. Quan es va construir el calaix que tapava les vies al carrer Sant Antoni (pel que podeu veure és la solució habitual al nostre barri) va provocar un terraplè a la banda de muntanya i una paret al costat mar, tot fent enderrocar cases, tallant carrers i creant una sèrie d’atzucacs que han fet tristament famós pel seu aïllament al barri del Triangle. A l’atzucac del carrer Riego es va haver de construir una rampa i unes escales per donar una connexió mínima. Això es va fer sobre una finca propietat de l’Ajuntament i que tenia la qualificació urbanística d’urbanitzable.

En lloc de modificar el Pla General Metropolità (PGM) i convertir-la en vial, l’any 2002 l’Ajuntament es va vendre la finca amb la rampa i les escales (per les que vostè i nosaltres passem) a una immobiliària que, oh casualitat, també va acabant comprant les finques contigües on antigament hi havia la petanca. L’any 2003 es modifica el PGM per deixar aixecar 5 pisos més a la dita immobiliària a canvi de la cessió gratuïta a l’Ajuntament de la finca de les escales i la rampa (si, si la que un any abans li havia venut). I ara, el 2007, les grues comencen a fer el nyap.

Nosaltres no som especialment legalistes. I si tot això hagués estat per guanyar una zona verda o un equipament potser no diríem res, però el cas és que aquesta operació acabarà perjudicant als veïns més propers i beneficiant a una immobiliària. A més, tots aquestos tripijocs amb l’urbanisme ens fan ser molt mal pensats i ens porten a veure als nostres polítics com una versió catalana dels polítics marbellís. D’aquí el nom de la Torre Malàia.