El president equatorià visita Sants

Rafael Correa va visitar el nostre barri el passat dimecres 12 de juliol. La inauguració d’una assessoria jurídica i espai de trobada per a membres de la comunitat equatoriana el va portar al carrer Salou, enmig d’un import desplegament de seguretat.

Correa va arribar a Barajas  amb una agenda centrada en la immigració, doncs l’estat espanyol és el segon destí en importància dels fluxos migratoris del país llatinoamericà. La comunitat equatoriana és una de les més nombroses a Catalunya, amb més de 66.000 persones empadronades.

Pel president equatorià, la immigració és una tragèdia nacional i només aterrar va afirmar que el seu govern tractaria de que la seva gent no hagi de sortir a buscar el que la seva terra els ha negat, i que hi puguin trobar educació, salut, treball, habitatge i dignitat. I és que a l’Equador la immigració es va disparar els anys 90, amb una crisi econòmica que va deixar el 45% de la població sota el llindar de la pobresa, amb menys de 2$ al dia.

Una de les principals causes d’aquesta crisi, que va forçar a milers d’equatorians a deixar casa seva i la seva família, és el deute extern: Equador destina el 38% del seu pressupost a pagar el deute, mentre que la despesa social és tan sols del 2%. Les precàries condicions d’àmplies capes de població també han fet generat situacions de protestes i lluites, una inestabilitat permanent que ha acabat amb 3 presidents des de 1997.

Sembla que el nou president vol donar un gir a aquesta situació, i ha creat una Comissió d’Auditoria del Deute que ha d’identificar quins dels deute tenen un origen il·legítim (contrets per governs dictatorials o mitjançant mètodes com la coacció, la corrupció o el frau), per no pagar-los.