El gran engany del Bicing

> El Bicing, un altre desastre mal dimensionat.

Molts ciutadans de Barcelona van viure amb grata sorpresa l’aparició del servei del Bicing. Evidentment la mesura era totalment populista i esperava un rèdit electoral, el servei s’iniciava el 22 de març del 2007, dos mesos abans de les eleccions municipals celebrades el 27 de maig.

Just fa un mes que aquest servei ha arribat al districte de Sants, només a les zones limítrofes amb l’Eixample, i no amb totes les estacions previstes, ja que segons el plànol que distribueix l’Ajuntament, a l’Estació de Sants estan marcades dues parades inexistents.

El mal funcionament d’aquest servei ja fa temps que es motiu de queixes, d’articles, cartes als diaris, etc ( reportatge Vilaweb.tv ). A continuació us fem una relació de les principals queixes respecte el Bicing:

– Barcelona és La ciutat d’Europa amb menys bicicletes disponibles: menys d’1 bicicleta per cada 1000 habitants. Paris: 1 cada 100, Sevilla: 1 cada 500, Lió: 1 cada 150.
– No hi ha cobertura als barris amb més dèficit de transport públic, com Sant Martí, Zona Universitària o Zona Franca.
– No es compleix el compromís de servei de 24 hores els 7 dies de la setmana.
– El sistema, en algunes ocasions, evita que l’usuari pugui treure bicicletes encara que l’estació estigui plena.
– Les bicicletes no compleixen la normativa estatal en matèria d’il·luminació i seguretat vial. L’estat de les bicicletes reflecteixen un baix manteniment.
– Retards de fins a 50 dies per a l’enviament de les targetes. El servei d’atenció és insuficient.
– Cap ordenança recull les característiques que ha de tenir el carril-bici.
– El 32% de la inversió total de l’Ajuntament en la bicicleta se l’emporta el Bicing, en conseqüència s’inverteix menys en carrils i aparcaments per ales bicicletes.

Cal destacar en el reportatge de Vilaweb.tv, com Francesc Narvaez quan se li pregunta sobre l’incompliment de les clàusules del concurs per part l’empresa guanyadora, només diu que és una baralla entre les empreses que s’hi varen presentar.