Can Batlló a exposició pública

> L’aprovació inicial es va fer en ple mes d’agost.
> El projecte inclou diversos edificis a la façana de Gran Via d’entre 40 i 50 metres d’alçada.
> Gran part dels equipaments ocupats per la seu de la Conselleria de Medi Ambient.

El projecte està a exposició pública durant el mes de setembre. Tot i que des de l’inici, s’ha anat augmentat el percentatge d’habitatge protegit, cal destacar que una part considerable del mateix correspon a habitatge dotacional i concertat. Per un altre costat, part de l’espai destinat a equipaments que s’engloba dins el projecte es troba lluny del perímetre fabril: 3008m2 a la Via Laietana, 904m2 al c/Carrera, 1456m2 al c/Pau Claris i 869m2 al c/Girona.