Celebració de la fi del Ramadan a les Cotxeres de Sants

Centenars de musulmans i musulmanes de Sants i barris veïns es van reunir a les Cotxeres de Sants el dia 12 d’octubre, per celebrar el trencament del dejuni després d’un mes de Ramadan, organitzat pel Centre Cultural Islàmic de Sants.

Durant el ramadan no es menja ni es beu des de que surt el sol fins que es pon com a mètode de purificació, amb el que s’intenta passar temporalment per les incomoditats del món. Al trencar el dejuni es resa una oració especial, motiu pel qual es van reunir més de 500 persones a Sants, omplint gairebé tota la sala de Cotxeres.

Cal recordar que aquest dia és quan les persones musulmanes ofereixen el zakah, un percentatge dels seus béns a les persones pobres, sempre i quan es disposi d’un mínim determinat. Alguns autors consideren el zakah el primer impost redistributiu organitzat, ja que per primera vegada la carrega dels tributs no requeia sobre els pobres, sinó que aquests n’eren els beneficiaris.