Moraleda treu a passear Jordi Hereu per Sants

Aquest matí diversos veïns s’han sorprès en veure a l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, passejar-se pels carrers propers a la "zona zero" de l’AVE. Es tracta dels carrers Tinent Flomesta i la zona propera al pas soterrat de Badal. L’alcalde anava acompanyat d’Imma Moraleda, regidora del districte de Sants-Montjuïc, i d’un nombròs grup de periodistes, guardespatlles i assistents.

L’Alcalde ha dut a terme la visita per tal d’anunciar que el consistori estudia declarar la zona situada entre el Mercat de Sants i les vies com a Area Especial de Rehabilitació Integral (AERI), i la deducció de l’impost d’escombraries als comerciants de la zona. "Els comerciants també s’han vist afectats", explicava Hereu. A més, s’avançarà la remodelació del Mercat fins al 2008, en lloc del 2010.

L’AERI, una mesura semblant a la presa al Carmel

L’Area Especial de Rehabilitació Integral (AERI) és una mesura de xoc igual que la presa al barri del Carmel, i que depèn del Ministeri d’Habitatge. És per això que per a tirar-la endavant cal que les dues administracions arribin a un acord, i de moment l’únic que hi ha damunt la taula és la proposta d’Hereu.

L’alcalde ha explicat que aquesta iniciativa afectaria "no només els edificis que han patit problemes estructurals vinculats a les obres sinó també aquells que per motius d’antiguitat de la finca la necessiten". Això és, en definitiva, fer un rentat de cara a la zona semblant al que s’està fent a d’altres punts de la ciutat com La Barceloneta. Aquest tipus de mesures solen provocar indefensió per part dels inquilins, un fort increment del preu de l’habitatge a la zona, i noves molèsties pel que fa a les obres per dur-ho a terme.

De cara a la galeria

Pocs dies abans de la visita d’Hereu a la zona devastada pel pas de l’AVE, treballadors municipals es van afanyar a arreglar una zona que duia anys en un estat deplorable. Es tracta del pas soterrat per sota de les vies al carrer Badal, que portava prop d’un any sense il·luminació i en unes condicions lamentales.

Fins ahir no es va dotar d’il·luminació el túnel, i les parets no van cobrir-se fins a principis d’aquesta setmana. El túnel tenia un aspecte tant inhospit, que durant alguns dies l’empresa encarregada de les obres de l’AVE en aquell tram va haver-hi de posar vigilància durant les hores més fosques. Una vigilancia que va durar poques setmanes, tot sigui dit.