Els esplais de Sants “es planten”

Video relacionat: Ens plantem!

Sovint la feina dels educadors en temps de lleure, es menyspreada. Alguns pares identifiquen aquesta feina amb una especie d’aparcaments on deixar els nens a les hores en que no tenen classe, sense tindre en compte en cap cas la tasca educativa que desenvolupen. Per part de les administracions sovint es simplifica tot resumint el problema amb un tema de subvencions, perdent a monitors i monitores a un complicat laberint burocràtic. 

Sense sostre

Els caus i esplais es troben amb una situació cada cop més dificil, amb un greu problema per trobar locals, veient-se obligats a pagar uns lloguers abusius, o trobant espai a les parròquies, depenent així, exclusivament, de la paraula del mossen de torn.

L’any 2005 l’Esplai Turons es va veure abocat al carrer quan els propietaris del local els varen triplicar el preu del lloguer de la seva seu. Encara avui l’esplai, amb 60 nens i 20 monitors, pateix les conseqüencies, trobant-se ubicat a un local de 35 metres quadrats. Aquest cas no és aïllat, a Les Corts l’esplai Olivera Rodona s’ha trobat en una situació similar, i segons la Federació d’Esplac, una de les principals federacions d’esplais de Catalunya, hi ha un mínim de 15 entitats sense sostre a Barcelona.

Aquests projectes, autoorganitzats i majoritariament assamblearis, es veuen amenaçats davant les creixents dificultats que plantegen l’especulació immobiliaria, la desidia política i la  privatització de l’espai públic, amb ordenances com la del civisme, que dificulten les seves activitats.

Simultaneament, desde certes empreses, en canvi, s’intenta fer negoci amb aquest temps de lleure, omplint un espai ocupat fins ara gairebe en exclusiva pel voluntariat, aprofitant alguns dels recursos de les entitats, i de pasada precaritzant el treball dels monitors. Tot i això, encara son molts els que no defalleixen i continuen treballant a multitud de projectes educatius, a esplais, caus i agrupaments escoltes.

Les entitats del lleure educatiu es mouen

Desde fa més d’un any els caus i esplais del barri es reuneixen periodicament per tal de coordinar les seves activitats, coneixer les seves formes de funcionar i per sobre de tot donar a coneixer la feina que aquestes entitats porten a terme, fent una major força entre totes per tal d’aconseguir millores col•lectives.

Sants, Hostafrancs i La Bordeta són barris on conviuen una gran quantitat de grups, com són els agrupaments escoltes Montserrat Xavier, Puig i Moliner, Joan Maragall i Skues, el MIJAC i els esplais Espurna, Sant Medir, Turons, La Lluna i Xiroia.

A l’inici d’aquest curs aquestes entitats varen pensar una nova campanya que fos cridanera i que els permetès reivindicar la funció dels educadors en el lleure, així com fer quelcom de nou i divertit per als nens. Després de valorar-ho molt es va tirar endavant el projecte AcampaSants, que pretenia reunir el 12 d’abril a tots els nens dels caus i esplais del barri (més de 400) a una acampada nocturna a l’Espanya Industrial i amb un matí de jocs i esmorçar per a la resta de nens del barri.

Després de presentar tots el permisos requerits i solucionats temes fonamentals, com la seguretat i l’higiene del parc, el projecte va engegar amb el suport del Secretariat d’Entitats i amb l’aparent conformitat del Districte. Però recentment caus i esplais han rebut la negativa per part del Districte, alegant que Parcs i Jardins, que és qui gestiona el manteniment del parc no ho permet. Parcs i Jardins, però, han retornat la responsabilitat al Districte afirmant que la decisió última és d’aquests. El fet és que l’ordenança del civisme no permet acampar a la ciutat.

Desde el Districte s’ha plantejat la possibilitat d’acampar a l’interior d’alguna escola, però desde les entitats de lleure s’ha descartat, doncs creuen que es perdria el contacte amb la gent del barri, esdevenint un acte privat. 

Els caus i els esplais han decidit no resignar-se i reformular la jornada d’educació en el lleure en un format més senzill però no per això menys divertit o menys reivindicatiu, preparant per al dia 12 d’abril una matinal de jocs, un concert d’animació infantil i una xocolatada.

Paral•lelament les entitats han decidit “Plantar-se” davant d’aquesta situació de menyspreu envers la seva tasca, signant un manifest conjunt i realitzant accions diverses arreu del barri. Molts santsencs ja hauràn trobat tendes d’acampada plantades als llocs més concorreguts del barri. Un simbol ben visible de l’actitud que han pres davant la situació.

Podeu trobar imatges al blog:

http://www.fotolog.com/ensplantem