Les obres de l’AVE augmenten la contaminació a Sants

> La contaminació creix a causa de les obres de l’AVE

Segons ha informat la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat les obres de l’AVE han augmentat les emissions de diòxid de nitrogen en comparació al 2006 a Sants, superant els límits que estableix la normativa respecte a la mitjana anual. El volum de partícules en suspensió trobades en el nostre barri és de 54 µg/m³ quan el límit que marca la Unió Europea és de 40 µg/m³. Pel que fa al diòxid de nitrogen el valor registrat és de 47 µg/m³, tenint en compte que el límit està en 46 µg/m³ fins al 2010, després d’aquesta data serà de 40 µg/m³.