El veïnat sorprès per la sentència pel carrer Almeria

> Els veïns i veïnes no pensen aturar les reivindicacions davant d’aquesta estranya sentència.

La jutgessa diu en la sentència sobre el cas dels números 9-11 del carrer Almeria diu que l’Ajuntament està obligat a donar llicència d’obres si el planejament ho contempla, i que per tant, donada la llicència es conclou que aquesta obra compleix el pla. La sentència afegeix que el fet que els veïns protestin no és motiu per anular la llicència i es reafirma amb el testimoni del Director dels Serveis Tècnics del Districte, en Julio Garcia, que va declarar que la llicència s’ajustava al planejament. Es dóna el cas de que aquest va ser qui va preparar la llicència.

Els veïns i veïnes han convocat a una nova assemblea el proper dimecres 14 de maig a les 19:30 hores en el Centre Social.