El veinat del carrer Almeria torna al carrer

> Veïns i veïnes del carrer Almeria sortiran a demostrar la seva indignació

La jutgessa va dictaminar que no s’anul·larà la llicència al·legant que “si el Districte va donar la llicència, ells saben el què fan i per tant la llicència és legal”. Aquest fet ha indignat al veïnat que ha decidit convocar una manifestació a les 18:45 del dia d’avui (dimarts 3 de juny) davant de les obres, carrer Almeria 9-11, per anar fins el districtre on es celebrarà el Plenari.