L’enemic és l’Ajuntament

L’enemic de les plataformes veïnals en lluita de Barcelona coordinades en accions conjuntes, és l’Ajuntament, i en alguns casos el govern autonòmic o el central. No ho és la FAVB com ha semblat entendre’s en alguns diaris.

 

És cert que la diferència organitzativa de vegades ens allunya, doncs les plataformes apleguen grups de veïns en conflicte, mentre la Favb aplega organitzacions, algunes combatives, altres passives o gairebé inexistents, altres instal·lades i altres, en fi, abduïdes per les engrunes del poder.

 

Les accions del 29 de març tenien com a diana la política de participació de l’Ajuntament. Política que pretén emmascarar una actitud sovint dictatorial i d’eliminació de tots els moviments socials que no li fem la gara gara.

 

 

Jordi Soler