Els alts càrrecs del Districte de Sants-Montjuïc podrien doblar despeses el 2009

> La despesa de personal dels alts càrrecs al districte es doblaria segons els Pressupostos presentats per al 2009

Segons els pressupostos per al 2009 de l’Ajuntament de Barcelona, aprovats inicialment per la Comissió d’Hisenda i Pressupostos de l’Ajuntament i actualment en període d’al·legacions, la despesa de personal destinada a alts càrrecs del Districte de Sants-Montjuïc, podria passar de 89.479,64 a 179.334,32 (amb un increment d’un 100,42%). Amb l’aprobació d’aquests pressupostos, el nostre passaria a ser el segon districte en percentatge de variació i en despesa més alta. Cal afegir que a aquests imports se’ls hi hauria de sumar les dietes.

Més informació: Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2009