Passa’t al programari lliure, ja no hi ha excuses

Be LINUX my friend!"Passa't al costat lliure, passa't al programari lliure"

El programari lliure , es quell que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets.

 Fem que la cultura i el coneixement sigui lliure!

 Per tot això, s'encar no t'has decidit (o si) passa't pel carrer Maria Victòria, 10 el proper dia 11 a partir de les 18h. Pots portar el teu PC i emporta't-ho amb LINUX instala'.

 

A continuació, el cartell:

Cartell Be linux!