BarriSants.org us ofereix com cada any el seu Especial Festa Major

Ja podeu consultar la pàgina web Especial Festa Major de Sants 2009. La web www.festamajordesants.net ofereix tota la informació relacionada amb la Festa Major, incloent la programació de tots els carrers, Castellers, i la Festa Major Alternativa organitzada per l'Assemblea de Barri de Sants.

A la pàgina web s'hi podran llegir totes les notícies de BarriSants relacionades amb la Festa Major, i s'hi podrà escoltar cada dia el programa de ràdio "El Festuc", l'Especial Festa Major de Sants Ona Lliure.