La Generalitat del tripartit intenta prohibir la manifestació del May Day

Ahir, 28 de abril, el govern de la Generalitat comunicava a les entitats convocants al May Day la denegació del recorregut de la manifestació, argumentant que “es preveu que es puguin produït desordres públics, danys als bens públics o privats i lesions a les persones”.Així mateix, manifesten que “hi han coincidències entre partes d’itineraris amb d’altres manifestacions de l’1 de maig”. Per aquests motius proposaven un recorregut alternatiu

L’Associació Papers i Drets per a Tothom, Debat a Bat, la Coordinadora Unitària Sindical de Catalunya y la Xarxa de Solidaritat contra els Tancaments d’empreses, com a part de les entitats i col•lectius convocants del May Day 2006-Per un altre 1er. de maig, van comunicar dins del termini legal a la Direcció General d’Atenció Ciutadana, la realització de la manifestació el 1 de maig a les 17,30 hores, que sortiria de la Pl. Universitat.

Aquesta resolució del govern suposava en la pràctica la prohibició de la manifestació, ja que resulta materialment impossible modificar a aquestes alçades la convocatòria i es totalment discriminatòria respecte d’altres manifestacions convocades per CC.OO., UGT, USOC, CGT i altres.

En quant als arguments del govern, són totalment falsos ja que en les manifestacions del May Day d’anys anteriors no s’han produït desordres públics ni lesions a les persones, i no n’hi ha coincidències amb d’altres manifestacions ja que totes estan convocades pel matí, mentres que la del May Day és la única convocada per la tarda.

Per tot això, les entitats convocants van presentar un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , que ahir mateix va fixar un judici d’urgència a les 16 hores, finalitzant amb una sentència que donava la raó als convocants i anul•lant la resolució del govern tripartit, reconeixent la falta de motivació dels informes policials per denegar la manifestació i garantint,per tant, el lliure dret de manifestació.

Així doncs, la manifestació del 1r de maig transcorrerà amb tota normalitat, en contra de la intenció del tripartit de prohibir-la, i amb totes les garanties legals de que la policia no hi podrà intervenir amb l’argument de que és il·legal.

Recorem que la manifestació sortirà el proper dilluns a les 17,30h des de la Pl. Universitat, sota el lema “Per un altre 1r de maig; precarietat zero a la feina i a la vida”.